Istorija košulje

Istorija košulje se nastavlja i kroz dvadeseti vek i ona tada postaje najbitniji deo muške garderobe sve više vezan za poslovni kontekst. Veliki deo populacije se seli iz sela u grad i neminovno menja svoju profesiju, sa poljoprivrede se masovno prelazi na rad u fabrikama, iako socijalni rang ostaje mahom isti. Pored toga što košulje

Continue reading »